Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att minimera vår påverkan på miljön och för att utveckla vår verksamhet.

Produkten i fokus

För oss är det viktigt att kvaliteten på våra produkter motsvarar kundens förväntan och vi strävar efter att alltid leverera rätt kvalitet. Våra betongelement tillverkas efter dina önskemål och levereras färdiga med installationer och håltagningar. 

Vi jobbar mot ett processorienterat verksamhetssystem och är produktcertifierade mot CE och BBC. Det innebär att våra betongelement uppfyller de krav som EU ställer.

Våra betongprodukter är Byggvarudeklarerade enligt eBVD2015 med dokumentation kring miljöpåverkan i hela tillverknings-, bygg- och bruksskedet.

Vi tänker på miljön

Vi gör allt vi kan för att minska vår påverkan på jorden. Vår målsättning är att transporter ska vara med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi jobbar bland annat med att minska koldioxidutsläpp vid transporter från och inom vår verksamhet. Våra transportfordon är Euroklassade och använder miljöklassat bränsle. 

I vår produktion jobbar vi med att motverka miljö- och hälsofarliga ämnen. Våra fabriker har inga  mätbara mängder av farligt avfall eller miljöfarliga utsläpp. Med ett recirkulerat system kan vi återvinna tvättvatten från produktionen. Grön el och fjärrvärme är en naturlig del av miljötänket. 

Vi arbetar kontinuerligt med materialeffektivitet. Genom optimerad tillverkning minskar vi mängden restprodukter.

ECO-Prefab

Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Detta genom att blanda i en högre andel slagg som bindemedel i vår betong. I ECO-Prefab använder vi Merit, en restprodukt från ståltillverkning.

Läs mer om ECO-Prefab här

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration är en sammanställning av en produkts egenskaper, tillverkare, kontaktuppgifter m.m.

Certifieringar

CE- och BBC-märkning är intyg på att en produkt/fabrik uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Byggvarudeklaration

Byggvarudeklarationen är ett dokument med samlad information kring våra produkters miljöaspekter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.