Sjunkvikter

Sjunkvikt används till att förankra ledningar på botten av sjöar och vattendrag. Sjunkvikten monteras på ledningar för att hindra dessa från att flyta upp eller flytta sig från ursprunglig position.

Sjunkvikter är vikter i betong med luftfickor som placeras runt ledningen. De igenpluggade luftfickorna gör att vikten till en början hålls flytande under tiden för utläggning.

Utläggning av ledningar sker oftast direkt på vattenytan men det förekommer även utläggning av ledningar även på is under vintertid. 

Vid isbildning under vintern läggs ledningen med monterade sjunkvikter direkt på isen. Därefter sågas isen upp och en ränna bildas så ledningen kan sänkas ner i vattnet.

För att sänka vikten och ledningen till botten, släpps luft ut i luftfickans ena ände samtidigt som vatten släpps in i den andra.

Våra tillvalsprodukter

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Hissgrop

Hissgrop används som prefabricerad botten till ett hisschakt. Hissgropen monteras tidigt i byggprocessen och gjuts samman med bottenplattan.