ECO-Prefab från Byggelement

Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 50%. Detta genom att blanda i en högre andel alternativa bindemedel i vår betong. I ECO-Prefab använder vi Merit, en restprodukt från ståltillverkning.

Klimatförbättrat och kostnadseffektivt

Vi på Byggelement fortsätter leverera utmärkta byggprodukter och vi gör det med minsta möjliga klimatavtryck. För framtiden. Det är därför vi erbjuder ECO-Prefab.

Betong är ett utmärkt byggmaterial med såväl lång beständighet som hög hållfasthet. Men för att framställa betong krävs bindemedel. Hittills har nästan all betongblandning bestått av cement, en av de stora klimatbovarna inom byggindustrin. För ECO-Prefab har vi gjort en optimering av receptet på vår betongblandning och ersatt en del av cementen med slagg för att nå ett mindre koldioxidavtryck.

När du väljer ECO-Prefabprodukter från Byggelement bidrar du till ett klimatförbättrande byggande. ECO-Prefab framställs av betong där bindemedlet till stor del består av en restprodukt från ståltillverkning. Armeringen i ECO-Prefab görs av återvunnet stål och vid tillverkningen använder vi grön el. Dessutom transporteras de färdiga produkterna så långt det är möjligt med tåg.

Restprodukten som används levereras från ett stålverk i närheten av vårt systerföretag Swecem där det omvandlas till bindemedlet Merit.

Byggelements användning av Merit gör tillsammans med optimerade recept att koldioxidutsläppen sänks väsentligt. För varje ton cement som ersätts med Merit minskar utsläppen av CO2 med upp till 95 procent. De betydligt lägre utsläppen gör ECO-Prefab till ett klimatförbättrande val.

ECO-Prefab är ett steg i den långsiktiga utveckling Byggelement som en del av betongindustrin har som mål; att all betong år 2045 skall var klimatneutral.

Klimatkalkyl

När du väljer Byggelement som leverantör får du en klimatkalkyl på förfrågan redan tillsammans med anbudet. Där kan du tydligt se klimatpåverkan i CO2e (koldioxidekvivalenter) på de produkter som ingår i anbudet.

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som webbplatsen som du besöker sparar på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.