Halvsandwichvägg

Halvsandwichvägg används som yttervägg och är avsedd för hus och byggnader som ska bekläs.

Väggen består av en bärande massiv innerskiva av betong med monterad cellplastisolering. Innerskivan formgjuts och får en slät yta, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete.

Väggens tjocklek kan variera beroende på aktuell last och önskat isoleringsvärde.

Halvsandwichväggen har ljuddämpande och värmeisolerande egenskaper samtidigt som den öppnar för stor flexibilitet vad gäller valet av fasad. 

Väggen kan bekläs med allt från tegel och skivmaterial till plåt och trä för att skapa en levande och intressant fasad. 

Andra väggtyper

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.