Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong, en bärande innerskiva samt ytterskiva, med mellanliggande isolering.

Innerskivan formgjuts och ger en slät yta, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete. 

Ytterskivan kan ytbehandlas för en estetisk fasad. Exempel på olika ytbehandlingar är strukturer som ströpplad, borstad eller skurad. Ytterskivan kan även bestå av en putsbärande skiva i lättklinkerbetong som putsas direkt på fasaden för en fogfri yta.

Mellanliggande isoleringen varierar olika tjocklek beroende på önskvärt isolervärden.

Sandwichväggen förbereds med hål och genomföringar för ventkanaler och el.

Väggarna levereras direkt till byggarbetsplatsen och monteras med kran.

Andra väggtyper

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.