För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Byggelement och Peab.

Säkra, effektiva och ansvarsfulla inköp

Det goda samarbetet och den nära relationen med våra leverantörer gör oss starka. Tillsammans lyckas vi hålla den höga standard som Byggelement är kända för.

Foto: Peter Steen

Vill du bli leverantör till Peab?

Ansök om att bli leverantör för att ta del av förfrågningar från oss. Denna registrering gäller enbart svenska företag.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Till leverantörer och underentreprenörer / To suppliers and subcontractors

Peab vädjar om samarbete för minskad risk för spridning av coronaviruset. / Peab urgently asks for your cooperation in reducing the risk of spreading the Coronavirus.

Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

Foto: Ørjan Bertelsen

Fakturering

Information till leverantörer om fakturering.

Kontaktpersoner inköp

Melissa Pour Jacobsson

Inköpschef

Elias Hägg

Inköpare