Pelare och balk

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Pelare

Pelare är ett slakarmerat bärande betongelement och tillverkas runda eller kvadratiska. 

Runda pelare gjuts stående i form med en maxlängd på 3,5 meter. 

Kvadratiska pelare gjuts liggande i form med en maxlängd på 7,5 meter.
De kvadratiska pelarna gjuts med tre formsatta sidor och en stålslipad sida och kan gjutas med eller utan konsol.

Pelare levereras med ingjutna lyft samt staghylsor direkt till byggarbetsplatsen och kan monteras fristående från övrig stomme.

Våra tillvalsprodukter

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Hissgrop

Hissgrop används som prefabricerad botten till ett hisschakt. Hissgropen monteras tidigt i byggprocessen och gjuts samman med bottenplattan.