Om oss

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Vi producerar och levererar projektanpassade stommar och element direkt till byggarbetsplatsen, färdiga för montage.

Byggelement tillverkar skräddarsydda betongelement. Vi levererar både semi- och helprefab till olika typer av byggnader, t.ex. flerbostadshus, kontor, hotell- och industribyggnader, affärslokaler samt vård och skola. (ABM)

Byggelement startades av Peabkoncernen 2003. Fabriken invigdes i början av 2004 av före detta statsministern Göran Persson. 

Smidmek är en komplett stomleverantör och utför totallösningar med stålstommar och betongelement. Tillverkar även tunnplåtskonstsruktioner. Bygger alla typer av byggnader. Har sin hvudsakliga marknad i södra och västra Sverige. Smidmek ingår sedan 2017 i Peabkoncernen. (ABT)

Byggelement tillsammans med Smidmek erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter. Tillsammans utgör vi en komplett stomentreprenör. 

Tillsammans har vi verksamhet på åtta orter i Sverige varav fem tillverkningsenheter. Vi sysselsätter runt 350 personer.

Vision

Vi fångar kundens unika behov genom effektiva, hållbara och kompletta lösningar.

Grundläggande värderingar

På Byggelement har vi en företagspolicy i enlighet med Peabs kärnvärden och grundläggande värderingar som vi arbetar utifrån. Peabs kärnvärden Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga - JUPP - är grunden för varumärket Peab och därmed även Byggelement.

Våra medarbetare är nyckeln till framgång

Byggelement erbjuder många möjligheter till en utvecklande karriär i en spännande och ständigt utvecklande bransch.

Kontakta oss

Kontakta våra projektledare Projektledaren finns med dig genom hela ditt projekt, från anbud till slutleverans. Kontakta respektive regionkontor för Syd, Väst samt Nord/Ost.

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya personuppgiftsförordning GDPR att gälla. GDPR innebär att du som individ får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.