Trappor

Vi producerar raka trappor och vilplan med terrazzobeläggning som standard. Byggelement har en stor flexibilitet på hur trapporna utformas.

När vi producerar vilplanen kan dessa väljas att beläggas med terazzo från fabrik eller monteras med beläggning på plats. Vilplanen monteras i standardutförande på konsoler eller med ståldubbar som monteras i ursparing på vägg. Infästningen kan förses med ljuddämpare för att undvika stegljud till omkringliggande lägenheter.

Våra raka trappor är som standard 800-1200 mm breda med ett stegdjup på 250-300 mm. Detta finns möjlighet att påverka under projekteringen.

Om avstånd mellan trappa och vägg är mer än 50 mm så behövs räcke eller skydd för att man inte ska kunna trampa i utrymmet. Minsta måttet mellan trappor är enligt gällande standard minst 140 mm.

Utförande

Trappsteg görs i terrazzo som standard enligt val, vi har även möjlighet att erbjuda skurlist som tillval. Trappan skyddstäcks innan leverans för att reducera skaderisken under byggtiden. Trappsteg i terrazzo med kontrastkulör monteras på plats.

Trappsteg kan även utföras i gråbetong för beläggning på plats. Sidorna på trappan utförs i grå betong. Undersidor utförs rollad. 

Räcken

Vi kan med hjälp av erfarna samarbetsleverantörer erbjuda ett antal olika alternativ på räcken. Erbjuder vi räcken ingår vanligtvis montaget. Räcken kan fungera som tillfälligt skydd under byggtiden där vi i ett sent skede i bygget gör det sista fixet på plats.

Terrazzo prisgrupp 2

Terrazzo prisgrupp 3

Terrazzo prisgrupp 4