Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Väggen formgjuts med en slät yta, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete och en finrollad/stålglättad yta.

Väggelementet finns i olika tjocklekar. Elementet kan vid behov kompletteras med isolering och levereras som bakmursvägg som ytbehandlas på plats. 

Massivväggen färdiggjuts helt i fabrik. Den levereras direkt till byggarbetsplatsen och monteras med kran.

 

Andra väggtyper

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.