Hissgrop

Hissgrop används som prefabricerad botten till ett hisschakt. Hissgropen monteras tidigt i byggprocessen och gjuts samman med bottenplattan.

Våra hissgropar består av fem olika element, en bottenplatta samt fyra väggsidor, som gjuts samman till en komplett hissgrop. Vid sammangjutning används bentonit i samtliga gjutskarvar för att säkerställa en vattentät fog.

Hissgropen kan tillverkas med eller utan avstängare. Vid val utan avstängare lämnas en slät yta upptill på hissgropen.

Uppstickande armering bockas in i bjälklag eller in i ovanpåsittande skalvägg så hissgropen integreras i byggnadsdelen.

Vi kan projektanpassa hissgropen både vad gäller mått och utförande.

Broschyrer & Produktblad

Våra tillvalsprodukter

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Hissgrop

Hissgrop används som prefabricerad botten till ett hisschakt. Hissgropen monteras tidigt i byggprocessen och gjuts samman med bottenplattan.