Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Skalväggen består av två färdigarmerade betongskivor, sammanbundna med ingjutna armeringsstegar. Väggen är  semiprefabricerad och gjuts färdig på plats. Väggen kombineras fördelaktligen med plattbärlag då stommen kan gjutas samman i en följd. Du får ett platsgjutet byggsystem som är snabbt, homogent och kostnadseffektivt.

Skalväggens ytterskivor formgjuts och ger en slät yta, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete. Väggen tillverkas med valda ingjutningsgods och levereras förberedd för el och ventilation.

Väggarna levereras direkt till byggarbetsplatsen och monteras med kran.

Skalväggar kan med fördel ersätta platsgjutna väggelement förr ett tids- och kostnadseffektivt resultat. 

Andra väggtyper

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Här har vi levererat skalvägg

Kv Sofia, Malmö

Vi levererar stora delar av stommen till kvarteret Sofia som byggs i de centrala delarna av Malmö.