Balkong och loftgång

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Balkongplattan formgjuts och ger en slät undersida. Plattans ovansida rollas med fall mot framkant.

Balkonger tillverkas i tre olika typer:

  • Typ 1. Ej inspänd/Fritt upplagd
  • Typ 2. Inspänd med intermittent isolering (utstickande armering (2A) eller armeringsskarv (2B))
  • Typ 3. Inspänd med köldbryggebrytande isolerinsgmodul

Balkong och loftgångsplattor tillverkas med önskade tillval av infästningar.

Vi tillverkar balkongplattor med Egcobox®, ett certifierat system som förebygger köldbryggor mellan byggnader och utstickande moduler som balkong och loftgång. 

Balkongplattan levereras monteringsklar till byggarbetsplatsen. Plattan lyfts på plats med kran och monteras på bockrygg och stämp.

Våra tillvalsprodukter

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Hissgrop

Hissgrop används som prefabricerad botten till ett hisschakt. Hissgropen monteras tidigt i byggprocessen och gjuts samman med bottenplattan.