Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Bjälklagets formgjuts och ger en slät undersida, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete. 

Elementen är förberedda för installationer och levereras färdiga att monteras. 

Vid montage kompletteras med installationer och armering innan de pågjuts till önskad bjälklagstjocklek.

Plattbärlagen kombineras fördelaktligen med skalvägg då stommen kan gjutas samman i en följd. Du får ett platsgjutet byggsystem som är snabbt, homogent och kostnadseffektivt.

Levererans av plattbärlagen sker i önskad montageordning och  lyfts på plats med kran. Plattbärlag monteras på bockrygg tills dess att elementen är pågjutna.

Plattbärlag fungerar som färdigarmerad form till platsgjutna bjälklag för ett tids- och kostnadseffektivt resultat. 

Massivbjälklag

Som komplement till våra plattbärlag producerar vi massivbjälklag. Massivbjälklag kan produceras i en rad olika tjocklekar, bredder och spännvidder för att passa projektet. Massivbjälklag används även som lock på hisschakt. Produkten kan med fördel användas som vilplan i trapphus där man monterar plattbärlag för att spara tid samt att säkerställa tillgängligheten till våningsplan utan att behöva bygga tillfälliga konstruktioner.

Andra bjälklag

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.