LK Putsvägg

Vår putsvägg består av ett fullisolerat sandwichelement med en bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en putsbärande ytterskiva av lättklinkerbetong.

Väggarna är avsedda att putsas på plats efter montage. Man kan putsa fasaden över fogarna vilket ger en helt fogfri fasad. Putsning ingår inte i vårt åtagande.

LK Putsvägg är konstruerad och tillverkad så att ytterskivan, som utsätts för stora temperaturskillnader, är fasthållen till innerskivan på ett sådant sätt att sprickor i elementfogarna undviks.

Den putsbärande ytterskivan är 60 mm. 
Den bärande innerskivans tjocklek beror på aktuell last, men är vanligen 100-150 mm.
Tjockleken på den ingjutna isoleringen varierar beroende på väggens tjocklek samt tjockleken på innerskivan. Isoleringen består av högkvalitativ grafitcellplast som är 20% bättre än vanlig cellplast.

Vi har levererat LK Putsvägg till hundratals flerbostadshus sedan 1998 och har en gedigen och unik erfarenhet.

Teknisk data

  • Längd, mm: max 6.000
  • Tjocklek, mm: 300 mm, 350 mm och 400 mm
  • U-värde: 0,20-0,12 W/m²K
  • Ytskikt utvändigt: Finkornig lättklinkerbetong
  • Ytskikt invändigt: Slät betong

Fler produktval

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Halvsandwich

Halvsandwichvägg används som yttervägg och är avsedd för hus och byggnader som ska bekläs.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

LK Putsvägg

Vår putsvägg består av ett fullisolerat sandwichelement med en bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en putsbärande ytterskiva av lättklinkerbetong.

LK Suterrängvägg

Utförande finns för väggar helt under mark (typ A) samt för väggar delvis under mark (typ B) och helt ovan mark (typ C). Alla väggtyperna är optimerade för sin uppgift.