Innerväggar

Vi producerar innerväggar till alla typer av byggnader. Våra väggar är tillverkade av finkornig lättklinkerbetong, ”vanlig” betong eller i kombinationer av olika betongkvalitéer beroende på behov samt önskemål om ytskikt. Våra väggar anpassas efter varje enskilt projekt.

Vi erbjuder följande typer av innerväggar:

  • Bärande innervägg
  • Icke bärande innervägg
  • Våtrumsvägg
  • Lägenhetsskiljande vägg
  • Ljudisolerande vägg
  • Trapphus- och hisschaktsvägg

Fler produktval

LK Innervägg

Våra LK Innerväggar finns som bärande väggar, icke bärande skiljeväggar, ljudisolerande väggar, trapphus- och hisschaktväggar samt även som våtrumsvägg.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.