Byggvarudeklaration

Byggvarudeklarationen är ett dokument med samlad information kring våra produkters miljöaspekter.

Våra Byggvarudeklarationer innehåller aktuell information kring miljöcertifieringssystem, hållbarhetsarbete, innehållsdeklaration, byggskedet, bruksskedet och mycket mer.

En Byggvarudeklaration ger dig som kund information kring våra produkters livscykel vad gäller dess miljöpåverkan.