Certifieringar

CE- och BBC-märkning är intyg på att en produkt/fabrik uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Märkningen fungerar även som ett handelsmärke som påvisar att produkten får säljas fritt över nationsgränserna inom EU.
Certifieringarna är utfärdade av Nordcert, ett certifieringsorgan till EU.

Nordcert har även granskat våra anläggningar och intygar att dessa uppfyller uppställda EU-direktiv.

I vår verksamhet i Ucklum är vi även certifierade för att utföra svetsning av stålkomponenter ingående i prefabricerade betongelement.