LK Suterrängvägg

Utförande finns för väggar helt under mark (typ A) samt för väggar delvis under mark (typ B) och helt ovan mark (typ C). Alla väggtyperna är optimerade för sin uppgift.

Gemensamt för alla tre väggtyperna är att de är välisolerade och har stålformslät vattentät betong på utsidan och finkornig lättklinkerbetong på insidan.

Väggar under mark kompletteras på utsidan med dränerande cellplast. Cellplasten levereras av oss i samband med leverans av väggelement.

Väggarnas invändiga yta är färdig för målningsbehandling.

Teknisk data

  • Tjocklek, mm: 300 och 350 mm
  • U-värde: 0,20-0,14 W/m²K
  • Ytskikt utvändigt: Slät betong
  • Ytskikt invändigt: Finkornig lättklinkerbetong

Fler produktval

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Halvsandwich

Halvsandwichvägg används som yttervägg och är avsedd för hus och byggnader som ska bekläs.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

LK Putsvägg

Vår putsvägg består av ett fullisolerat sandwichelement med en bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en putsbärande ytterskiva av lättklinkerbetong.

LK Suterrängvägg

Utförande finns för väggar helt under mark (typ A) samt för väggar delvis under mark (typ B) och helt ovan mark (typ C). Alla väggtyperna är optimerade för sin uppgift.