LK Innervägg

Våra LK Innerväggar finns som bärande väggar, icke bärande skiljeväggar, ljudisolerande väggar, trapphus- och hisschaktväggar samt även som våtrumsvägg.

LK Innerväggar är tillverkade av finkornig lättklinkerbetong, ”vanlig” betong eller i kombinationer av olika betongkvalitéer beroende på behov samt önskemål om ytskikt.

Denna produkt levereras som skilje- eller våtrumsvägg, bärande vägg och lägenhetsskiljande väggar.

Teknisk data

  • Tjocklek, mm: 100, 150, 200, 220 och 250 mm
  • Ytskikt: Finkornig lättklinkerbetong eller slät betong