Högsta betyg i hållbart byggande

Vi har fått högsta betyg av Byggvarubedömningen.

Skandinaviska Byggelement producerar miljövänligt och tänker på framtiden.

Produkterna på Skandinaviska Byggelement har fått högsta betyg av Byggvarubedömningen*. Vi är långt framme i vårt miljöarbete och betyget grundar sig bland annat på att:

  • Vi sorter och återvinner 100% av våra restprodukter (energi- och miljöåtervinning, ny ballast, återanvändning inom jordbruket.)
  • Vi har inga miljöfarliga utsläpp eller mätbara mängder av farligt avfall/deponi
  • Vi återvinner tvättvatten från produktionen via ett recirkulerat system
  • Vi använder grön el och fjärrvärme
  • Vi ställer höga krav på att våra transportfordon ska vara Euroklassade och använda miljöklassat bränsle. Förarna ska ha utbildning i s.k. sparsam körning - Eco-driving

*) Byggvarubedömningen är ett gemensamt system - en standard - för miljöbedömning av byggvaror. Framtaget av de största fastighetsägarna och byggherrarna.