Information till dig som är medarbetare inom Byggsystem

Nu tar vi nästa steg i Byggsystembolagens tillväxtresa. Under våren kommer vi att genomföra en omstrukturering som innebär att verksamheten delas upp i tre tydliga affärer: Entreprenader, Materialleveranser och Konstruktionstjänser. Det innebär också förändringar i våra varumärken.

Idag har vi informerat våra medarbetare i Ucklum och Alingsås om planerna på en omstrukturering inom Byggsystem under våren. I korthet går förändringen ut på att vi skapar ett tydligare affärserbjudande genom tre erbjudanden: Entreprenader, Materialleveranser och Konstruktionstjänser. Dessa kommer i sin tur att marknadsföras genom tre varumärken: Smidmek, Byggelement och Konstruktionssystem.

Lättklinkerbetong och Skandinaviska Byggelement försvinner alltså som varumärken och verksamheterna inlemmas istället i den nya strukturen. Alla anställda kommer att erbjudas att följa med i förändringen, som således inte innebär någon övertalighet.

Bakgrunden till detta är att vi vill stå så väl rustade inför framtiden som möjligt. Vi värnar om att bevara den framgångsrika affärsmodellen i Smidmek, vi behåller Lättklinkerbetongaffären och vi fortsätter trimma in tillverkningsenheterna.

Som det ser ut idag så bedrivs vår verksamhet under tre varumärken:

  • AB Smidmek, som gör kompletta stomentreprenader
  • Skandinaviska Byggelement AB, som står för materielleveranser
  • Lättklinkerbetong AB, som står för materielleveranser av inner- och yttervägg samt stomleveranser för vägg och ibland plattbärlag/HDF

Den här strukturen är alltför otydlig gentemot marknaden. Det är svårt att veta vart man ska vända sig för en komplett förfrågan, både vad det gäller materialleveranser och stomentreprenader. Varken Lättklinkerbetong eller Skandinaviska Byggelement är komplett på materialleveranssidan. Inom vissa bostadssegment på stomsidan levererar dessutom Lättklinkerbetong och Smidmek i samma omfattning. Det skapar en otydlighet både externt och internt. Genom uppdelningen i Entreprenader, Materialleveranser och Konstruktionstjänser skapar vi tydligare strukturer.

På sidan "Den nya strukturen" hittar du en sammanfattning av hur förändringen ser ut och hur varje bolag påverkas. Detta är så klart en stor omställning, framför allt för alla som idag arbetar inom Lättklinkerbetong. Det är ett varumärke som har förknippats med många fina leveranser genom åren. Men fördelarna med att vi gör denna förändring är väldigt många, och vi hoppas att alla kan se det och förstå varför förändringen sker. Vi har blicken mot framtiden, och detta är ett viktigt steg i att säkra både affärer och jobb.

1-mars.jpgVi planerar att verksamhetsövergången till Smidmek och Byggelement sker den 1 mars. Förändringen är MBL-förhandlad och information om detta kommer att publiceras på Planket. Har du några frågor så hör av dig till Karolina Sjöqvist, HR-chef Byggsystem, eller till mig. Vi kommer också återkommande att informera om förändringen.

Hälsningar
Carl Rülcker, VD
Ulriksdal den 29 Januari 2021

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.