Frågor och svar

Byggsystembolagen genomför en omorganisation som innebär att verksamheten delas upp i tre tydliga affärer: Entreprenader, Materialleveranser och Konstruktionstjänser.

Frågor och svar

Fråga: Kommer alla som vill erbjudas en tjänst i den nya organisationen?

Svar: Ja, alla anställda erbjuds följa med i övergången. Organisationsförändringen innebär ingen övertalighet.

Fråga: När sker övergången från den gamla till den nya organisationen?

Svar: Övergången sker den 1:a mars.

Fråga: Följer anställningstid och övriga anställningsvillkor med i den nya organisationen? Eller nollställs alla siffror?

Svar: Allt följer med. Lön, anställningstid, sparad semester mm.

Fråga: Hur försvarar ni att ett inarbetat varumärke som Lättklinkerbetong AB läggs ned?

Svar: Lättklinkerbetong är ett inarbetat varumärke med lång historik. Under de senaste 10 åren har Lättklinkerbetong i huvudsak jobbat mot två kunder – JSB och Peab. Därför har vi tvingats säga nej till andra kunder i så stor omfattning att kännedomen om varumärket Lättklinkerbetong succesivt minskat i marknaden. Nu behöver vi istället samla oss inom ett tydligare varumärke så att det blir lättare för kunderna att förstå var de ska vända sig för en komplett materialleverans.

Fråga: Varför gör ni detta nu?

Svar: Det sker stora förändringar i marknaden. Konkurrensen blir hårdare. Vi behöver anpassa oss efter den nya verkligheten där kunderna efterfrågar mer kompletta materialleveranser från en partner på marknaden – just det blir vi med Byggelement nu.

Fråga: Är förändringen driven av Coronapandemin?

Svar: Nej, detta har inget med pandemin att göra utan snarare hur vi ska organisera oss för att göra det tydligare för våra kunder.

Fråga: Men finns det inga risker ur ett smittskyddsperspektiv att göra stora förändringar under just denna vår?

Svar: Det handlar inte om stora fysiska omflyttningar utan mer om hur vi organiserar oss. Vi kommer som alltid att följa Peabs riktlinjer som i sin tur bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fråga: Vem kommer sköta sälj och projektledning i den nya organisationen?

Svar: I den nya organisationen kommer den som säljer även att sköta projektledningen.

Fråga: Varför har ni valt den modellen?

Svar: Vi får bättre kontroll genom att samma person lotsar kunden genom hela processen. Något som också underlättar kundens totala upplevelse av att göra affärer med oss.

Fråga: Måste alla säljare projektleda och tvärtom?

Svar: Så är tanken. Den exakta arbetsmodellen för detta ska vi självklart ta fram gemensamt.

Fråga: Får vi behålla våra mailadresser?

Svar:  Det beror på var du placeras i organisationen.  De nya mailadresserna blir: förnamn.efternamn@byggelement.se samt förnamn.efternamn@smidmek.eu. Alla kommer ha tillgång till sina lagrade mail.

Fråga: Kan du beskriva vilka förändringar omorganisationen innebär?

Svar:  Affärerna fortsätter som vanligt. Omorganisationen innebär inga nedskärningar i personalstyrkan. Vi räknar med att kunderna får en bättre upplevelse när de kontaktar oss. Vår organisation blir mer lättbegriplig både för oss själva och för våra kunder.

Fråga: Vilka är de största fördelarna med den nya organisationen?

Svar: Den är både kundvänligare och effektivare. Vi kommer jobba tätare ihop och lära känna varandra bättre. Målet är helt enkelt att vi ska bli ett bättre team. Sedan blir vi också mer kompletta jämfört med idag.

Fråga: Vad händer med den befintliga konstruktionsavdelningen i Ucklum?

Svar: Den befintliga organisationen för konstruktion flyttas till nya konstruktionsbolaget

Fråga: Kan man tvingas flytta för att behålla sitt jobb som konstruktör?

Svar: Nej.

Fråga: Är detta förhandlat med facket?

Svar: Ja, lagstadgad MBL-förhandling har genomförts.

Fråga: Finns det inte risk att satsningen på konstruktion misslyckas på samma vis som konstruktionskontoret i Skandinaviska för två år sedan?

Svar: Tvärtom, ett dedikerat konstruktionsbolag passar perfekt i den nya organisationen. Vi kommer också rekrytera en vd för att skapa tydligare ledning av denna verksamhet.

Vid frågor vänligen kontakta nedanstående

HR-chef

Karolina Sjöqvist

Telefon: 0725-33 32 37

IF Metall

Simon Bäckström

Telefon: 0704-96 86 49

Byggnads

Bennet Justusson

Telefon: 0733-37 65 47

Unionen

Ann-Christin Nyström

Telefon: 0733-84 70 28

Ledarna

Egon Waldemarsson

Telefon: 0733-37 46 55

Sveriges Ingenjörer

Therése Gustafson

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.