Den nya strukturen

Entreprenader: Varumärke Smidmek

  • Smidmek förblir intakt och tar över montageenheten från Lättklinkerbetong.
  • Försäljningschef från Lättklinkerbetong blir avdelningschef för bostadskonceptet inom stommar, för att bevara Lättklinkerbetongaffären. Montageledare från Lättklinkerbetong går över till montageorganisationen i Smidmek.
  • Detta ger en struktur där Stommar finns etablerade i Syd, Väst och Öst. Montagechef är sedan tidigare tillsatt för att övergripande hantera egna och externa montageresurser.

Materialleveranser: Varumärke Byggelement

  • Strukturen inom Skandinaviska Byggelement förblir intakt. Fabriken i Ucklum organiseras likt nuvarande fabriker i Skandinaviska Byggelement. Skandinaviska Byggelement byter namn till enbart Byggelement.
  • Enheten i Ucklum förblir intakt med egen logistik i samarbete med övriga fabriker (returfrakter) och vi fortsätter att utveckla våra järnvägstransporter.
  • En försäljningschef och huvudplaneringsansvarig för materielleveranser tillsätts för att skapa tydligare ansvar och jämnare beläggning.
  • Divisionschef blir produktionschef.

Konstruktion: Varumärke Konstruktionssystem

  • Med bas i konstruktionsavdelningen i Lättklinkerbetong startas en konstruktionsverksamhet om 20-30 personer. Geografisk placering blir i våra tre stora byggregioner Syd, Göteborg/Ucklum och Stockholm/Mälardalen.
  • Verksamheten hanterar systemhandlingar för Peab och Smidmek, tillverkningshandlingar för Byggelement samt anbudskonstruktion för bättre kundnytta och stomoptimering i tidiga skeden.