2D-granskning

Syftet med Peabs 2D-granskning är att erhålla bra kvalitet på de handlingar som produceras genom granskning av bl.a. riktighet, byggbarhet, ekonomi, kvalitet, miljökrav, arbetsmiljöaspekter.

För att effektivisera och kvalitetssäkra granskningsprocessen följer Peab 'BEAst Effektivare granskning' som är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer.
Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

Peab använder systemstödet Bluebeam Revu för att genomföra 2D-granskningen. De projektörer som saknar egen licens erhåller under granskningen fri tillgång till Bluebeam Revu.

Funktioner som tagits fram är gemensam granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering för att enhetligt verifiera och dokumentera granskning.
Standarden och statushanteringen med stöddokument som är framtagen är fri att användas av alla systemstöd.
Det finns för närvarande ingen engelsk version.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har 'BEAst PDF Guidelines' och 'BEAst Hänvisningar i handlingar' tagits fram, se vidare i Peabs krav på ritningar och dokument.

Beskrivning av arbetsgång, granskningsplan, tider och inbjudan till respektive granskningssession erhålls från aktuellt projekt.

Nedan hittar du:

  • Introduktion och videoguider till standarden för effektivare granskning
  • Gransknings-PM för att verifiera och dokumentera granskning
  • Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar och markeringsverktyg

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.