LK Fasadvägg

Med LK Fasadvägg får du en fullisolerad sandwichvägg med ingjuten högvärdig isolering och en ytterskiva av betong som har utvändig struktur är färdig att målas.

LK Fasadvägg är avsedd att målas på plats efter montage och fogarna mellan väggelementen förses med mjukfog. LK Fasadvägg är en sandwichvägg med en bärande innerskiva som dimensioneras för aktuell last, ingjuten högvärdig grafitcellplast som är 20% bättre än vanlig vit cellplast och en ytterskiva med färdig struktur.

Utvändig yta är färdig för målningsbehandling med synliga elementfogar. Den utvändiga ytan kan fås stöpplad, borstad eller slätskurad. Möjlighet till släta knutar, släta band runt fönster och dörrar samt att stämpla in t.ex. husnummer finns också.
Den invändiga är även den färdig för målningsbehandling.

Teknisk data

  • Tjocklek, mm:  200, 250, 300, 350 och 400 mm
  • U-värde: 0,44-0,12 W/m²K
  • Ytskikt utvändigt: Stöpplad, borstad eller slätskurad betong
  • Ytskikt invändigt: Slät betong

Fler produktval

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Halvsandwich

Halvsandwichvägg används som yttervägg och är avsedd för hus och byggnader som ska bekläs.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

LK Putsvägg

Vår putsvägg består av ett fullisolerat sandwichelement med en bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en putsbärande ytterskiva av lättklinkerbetong.

LK Suterrängvägg

Utförande finns för väggar helt under mark (typ A) samt för väggar delvis under mark (typ B) och helt ovan mark (typ C). Alla väggtyperna är optimerade för sin uppgift.