Säker hantering av betongelement

Att hantera tunga betongelement på ett säkert sätt kräver rätt kunskap.

Alla som är delaktiga i processen, från lastning av betongelement på fabrik till lossning och montage på byggplatsen, ska veta hur betongelement ska lastas, lossas och säkras samt åtgärder och kontroller.

Vi har tillsammans med vårt systerbolag Swerock tagit fram en handbok för säker lastning och lossning av betongelement.
Genom handboken vill vi uppnå säkrare transporter och arbetsplatser.

Handboken finns här för nedladdning (pdf)