Miljö och Kvalitet i fokus

På Skandinaviska Byggelement finns ett miljö- och kvalitetstänk i hela vår produktion. Vi arbetar med att minimera vår påverkan på naturen samtidigt som vi lämnar ifrån oss produkter av god kvalitet.

Vår fokus på miljö och kvalitet har gett goda resultat. Det vi producerar får högt betyg av Byggvarubedömningen och våra produkter uppnår EUs ställda krav på god kvalitet. Fabrikerna tar tillvara på alla restprodukter genom återvinning och sortering och har inga mätbara utsläpp av farliga ämnen i naturen.

Vi arbetar för en säkrare och tryggare arbetsplats

Lika viktigt som det är att tänka på vår miljöpåverkan på naturen är det minst lika viktigt att tänka på våra medarbetare. Vi strävar efter en god arbetsmiljö i en allt mer automatiserad tillverkning. Vi arbetar med att minimera moment med tunga lyft, ha bra ventilation i fabriken som håller en jämn nivå året runt samt att reducera bullernivån på våra arbetsplatser.

Som en del i vårt dagliga arbete för en god arbetsmiljö utför vi kontinuerliga kontroller i våra fabriker. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och hur vi kan förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vårt arbete och engagemang i frågan har även uppmärksammats och vår produktionschef, Bengt Karlsson, har diplomerats för sitt arbete kring arbetsmiljö.

Utöver vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet så hålls årligen en Reflektionsdag under våren. Reflektionsdagen infaller i samband med den internationella dagen för säkerhet och hälsa. Tanken med denna dag är att öppna upp för dialoger mellan medarbetare kring säkerhet och arbetsmiljö. Under dagen diskuteras förebyggande åtgärder samt hur vi kan förbättra våra arbetsplatser och förhindra arbetsplatsolyckor.

På hösten hålls även en intern Fokusvecka kring arbetet att minska antalet arbetsplatsolyckor och öka vår säkerhet och arbetsmiljö. Under denna vecka görs arbetsplatsbesök på olika företag inom koncernen för att skapa delaktighet och engagemang genom en kontinuerlig dialog.

Arbetsverktyg för en bättre miljö

För att uppnå våra önskade mål om minimal miljöpåverkan samt en god arbetsmiljö investerar vi i olika verktyg och hjälpmedel som går i linje med vårt miljö- och kvalitetstänk. Som exempel använder vi i fabriken i Katrineholm en truck av modell Konecrane SMV 32-1200. Truckens motor uppfyller de senaste Europeiska utsläppskraven steg IV vilket innebär att utsläppen av kväveoxider och partiklar är mycket låga. Motorn är bränsleeffektiv med upp till 5 % mindre förbrukning än sin föregångare, vilket innebär att CO2 utsläppen minskar med lika mycket.

Utöver att trucken har en miljöanpassad drift har den även utvecklats med fokus på ergonomi och arbetsmiljö. Hytten är anpassad efter användarvänlighet och tyngd på god ventilation och fungerar som ett viktigt verktyg och hjälpmedel vid arbetet kring tunga lyft.

I Hallstahammarfabriken har det skapats en återvinnande miljö där spillvatten tas till vara i produktionen, renas, lagras och återanvänds på nytt. Detta är sätt som vi värnar om miljön på och jobbar med att vidareutveckla inom alla våra anläggningar.

Som ett miljömål för hela vår produktion ser vi på att minimera förbrukningen av fossila bränslen genom att i så stor utsträckning som möjligt gå över till miljövänligare alternativ så som biobränsle.

Kvalitet och Miljö – digital information

På Skandinaviska Byggelement arbetar vi med miljö- och kvalitetsfrågor även i ett digital forum.

På vår hemsida lyfter vi fram och informerar om det miljöarbete som pågår ute i fabrikerna. Vi berättar om hur vi jobbar för att förbättra miljön och vad vi gör för att ha så liten påverkan på jorden som möjligt.

Vi skriver även om vårt kvalitetsarbete inom produktion och slutprodukt. Vårt arbete i det digitala forumet är ett löpande arbete och vi uppdaterar kontinuerligt vad som händer hos oss.

Certifikat och deklaration – grundläggande dokument för våra produkter

Hus kan byggas med många produkter i varierande material. Vi tillverkar dina produkter i betong! Betong är ett material som är det överlägset bästa och har en liten påverkan på miljön. Det tål fukt, möglar inte och ljudabsorberande.

Skandinaviska Byggelements produkter håller en hög kvalitet och är CE-certifierade med tillhörande Prestandadeklarationer.

Prestandadeklarationen är en sammanställning av en produkts egenskaper, tillverkare och kontaktuppgifter. Denna sammanställning ligger till grund för att en produkt ska kunna bli CE-certifierad. En produkt som fått en CE-certifiering uppnår EUs högt ställda krav och är ett intyg på att produkten uppfyller grundläggande kvalitet- och säkerhetskrav.

Läs mer

Diplom för arbetsmiljöarbete

Ytterligare ett gott exempel på engagerat arbetsmiljöarbete.

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att minimera vår påverkan på miljön och för att utveckla vår verksamhet.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.