En stomme med många skepnader

En stomme i betong innebär inte en grå och trist fyrkantig fasad eller låda till en huskropp. Stommen är ryggraden, den som håller upp och håller ihop alla delar som utgör byggnaden. Med kreativitet och fantasi kan intressanta hus och fastigheter skapas med en enkel stomme. Hus som, med sin design och arkitektur, smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt eller som sticker ut.

Betongstommen från oss på Skandinaviska Byggelement består av olika komponenter som tillsammans bildar en byggnad. Bjälklag, väggar och balkonger är grunden för vår stomme. Hur dessa delar kombineras, och inte minst utformas, är det som avgör hur spännande och kreativt ett projekt kan bli.

I Halmstad på västkusten, beläget så nära havet att staden nästan ligger på stranden, finns ett projekt där fastighetens fasad avspeglar stadens läge. Projektet Vågen är byggt med plattbärlag och balkonger/loftgångar från oss på Skandinaviska Byggelement. Men istället för raka traditionella linjer har kunden här valt loftgångar som böljar likt havets vågor och ger huskroppen en mjuk och inbjudande fasad.

Projekt Vågen Halmstad
De mjukt böjda loftgångarna på projektet Vågen omsluter hela fasaden.

Projektet Inspiration, ett flerbostadshus för studenter i Uppsala, är byggt med tre huskroppar som tillsammans bildar formen av en triangel. Formen har på ett smart sätt kunnat nyttjas genom att skapa en terrass på taket med bland annat löparbana och basketplan. I lägenheterna har betongstommens utformning och vägghöjden på 3,6 meter tagits till vara. Genom att utnyttja vägghöjden och tänka yteffektivt har lägenheter med mindre kvadratmeter golvyta i kombination med sovalkover tagits fram för att kunna erbjuda fler boendeenheter per huskropp utan att tumma på inredning och boendekvalitet. 

Referensprojekt Inspiration Referensprojekt Inspiration
Inspiration i Uppsala. Modell över hur projektet kommer se ut vid färdigställande utvändigt såväl som invändigt.

Ytterligare ett sätt att tänka kreativt kring användningen av stommens olika element, är att använda elementen annorlunda. Skalväggen, som är ett lättare element och färdiggjuts på byggarbetsplatsen, används normalt sett som innerväggar. Men elementet passar även utmärkt som ytterväggselement i många projekt.

Bakmursväggen, en doldis bland väggelementen, börjar ta sin plats på marknaden då denna yttervägg öppnar för stor flexibilitet vad gäller valet av fasad. Väggen är bärande och isolerad med alla fördelar som en betongvägg har vad gäller ljuddämpande egenskaper och värmeisolering. Väggen som består av en massiv innerskiva av betong med monterad cellplastisolering kan bekläs med allt från tegel och skivmaterial till plåt och även trä för att skapa en levande och intressant fasad. 

Kuggen5 Kuggen1
Projektet Kuggen i Göteborg har byggts med en semiprefabricerad stomme.


QualityHotellView QualityHotelView
Quality Hotel View i Malmö har skapat av plattbärlag, skalväggar och håldäck.


UMAS6 UMAS4
Plattbärlag och balkonger ligger till grunden i projektet UMAS runda form.


Rosteriet Rosteriet
Flerbostadshuset Rosteriet i Stockholm med en vacker stilren fasad.

Framtiden är flexibel

Våra stomsystem i betong tillverkas inomhus i våra produktionsanläggningar. Betongelementen levereras direkt till byggarbetsplatsen, med rätt mått och hög kvalitet, förberedda för installationer och färdiga för montage.

Välj ditt stomsystem

Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar. Våra hel- och semiprefabricerade betongelement projektanpassas för bästa stomlösning.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.