Certifierade Skalväggar och Plattbärlag

Skandinaviska Byggelement har fått godkänd CE-märkning av produkterna skalvägg och plattbärlag.

Att få en produkt CE-märkt innebär att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
Detta är en viktig del av EU:s produktlagstiftning.

Certifieringen av skalvägg och plattbärlag är gjord av Nordcert, ett certifieringsorgan till EU.
Nordcert har granskat vår anläggning i Katrineholm och intygar att produktionsanläggningen uppfyller uppställda EU-direktiv.

För mer information

Certifieringar

CE- och BBC-märkning är intyg på att en produkt/fabrik uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration är en sammanställning av en produkts egenskaper, tillverkare, kontaktuppgifter m.m.