Byggvarudeklaration

Byggvarudeklarationen är ett dokument med samlad information kring våra produkters miljöaspekter.

Genom Byggmaterialindustrierna kan vi nu erbjuda våra Byggvarudeklarationer eBVD2015 digitalt.

Våra Byggvarudeklarationer innehåller aktuell information kring miljöcertifieringssystem, hållbarhetsarbete, innehållsdeklaration, byggskedet, bruksskedet och mycket mer.

En Byggvarudeklaration ger dig som kund och användare information kring våra produkters hela livscykel vad gäller produktens miljöpåverkan.

Ladda ner våra byggvarudeklarationer här

Byggvarudeklaration

Byggvarudeklarationen är ett dokument med samlad information kring våra produkters miljöaspekter.