LK Bjälklag - Isolätt

Bjälklag med krav på god värmeisolering, t.ex. vid takterrasser eller låglutande tak och till krypgrunder.

Översidan är färdig för spackling och bjälklaget kan tilläggsisoleras på över- eller undersidan beroende på behov. Bjälklaget i sig har ett U-värde på 0,28 W/m²C.

Tabellen nedan visar vad olika tilläggsisoleringar ger för U-värde. Med t.ex. 200 mm extra isolering på ett tak får man ett U-värde på 0,10 W/m²C.

Teknisk data

 • Längd, mm: max 6.200
 • Tjocklek, mm: 240
 • Torrvikt, kg/m²: 150
 • Bredd, mm: 600 (passbitar tillverkas vid behov)
 • Upplagslängd, mm: min 100
 • U-värde W/m²C: 0,28
  U-värde W/m²C: 0,19   (inkl. 50 mm extra cellplast)
  U-värde W/m²C: 0,15   (inkl. 100 mm extra cellplast)
  U-värde W/m²C: 0,12   (inkl. 150 mm extra cellplast) 
  U-värde W/m²C: 0,10   (inkl. 200 mm extra cellplast)
  U-värde W/m²C: 0,09   (inkl. 250 mm extra cellplast)
  U-värde W/m²C: 0,08   (inkl. 300 mm extra cellplast) 
 • Isolering: Super EPS

Fler produktval

LK Bjälklag - Kontur

Installationsvänligt mellanbjälklag till alla typer av hus.

LK Bjälklag - Isolätt

Bjälklag med krav på god värmeisolering, t.ex. vid takterrasser eller låglutande tak och till krypgrunder.

LK Bjälklag - Bas

Massivt mellanbjälklag till alla typer av hus.