Industriell tillverkning

Att tillverka prefabricerade stomsystem i betong innebär för oss på Byggelement att arbeta med en industriell tillverkningsprocess. Våra betongelement tillverkas i en kontrollerad inomhusmiljö där vi kombinerar ett traditionellt hantverk med modern teknik.

Industriell tillverkning är precis som det låter. Vi tillverkar våra produkter industriellt i fabrik. Det är ett tillverkningssätt med många fördelar. Fabriker har en kontrollerad inomhusmiljö med optimala luft-, fukt- och värmeförhållanden för tillverkning av betongelement. Med en kontrollerad inomhusmiljö kan vi säkerställa att alla element tillverkas under samma förutsättningar för ett likvärdigt slutresultat varje gång.

Industriell tillverkning bidrar till hög effektivitet i en byggprocess. Väntetider som uppstår, exempelvis under härdning i samband med platsgjutning, kan elimineras med en prefabricerad betongstomme. Vi levererar montageklara element till byggarbetsplatsen, vilket minskar både arbetstid och kostnader.

Byggnaden blir tät i ett tidigt skede varpå uttorkning och uppvärmning kan påbörjas direkt efter montage. Det ger en trygg och kvalitetssäker process med minimal arbetsinsats, utan risk för fukt- och mögelproblem.

Produktion av skalvägg och plattbärlag

I vår fabrik i Katrineholm tillverkar vi skalvägg och plattbärlag. Följ med och se hur produktionsprocessen ser ut.