Trygg arbetsmiljö - viktig nöt att knäcka för säkerheten

De flesta branscher arbetar med någon form av fokusvecka eller insatsvecka. Polisen arbetar till exempel med insatsveckor för hastighetskontroller. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fokusvecka för beredskap i kris. På Skandinaviska Byggelement har vi en fokusvecka för att betona vikten av säkerhet och trygga arbetsmiljöer.

Att vi fokuserar extra på ett område under en given vecka innebär såklart inte att det viktiga arbetet upphör de resterande veckorna under året. Det innebär helt enkelt bara att det dagliga arbetet uppmärksammas extra mycket. Säkerheten på en arbetsplats är oerhört viktig och ett område som kontinuerligt utvecklas i takt med vår bransch. En säker arbetsplats genererar en trygg arbetsplats som i sin tur skapar en god arbetsmiljö.

När säkerhet kommer på agendan går tankarna oftast direkt på den fysiska säkerheten. Vikten av att använda rätt skyddsutrustning, rätt hjälm med rätt hakrem, rätt skyddsskor. Att byggplatsen exempelvis har fallskydd och räcken och ett fungerande Första hjälpen-kit. Men för att skapa en säker miljö att jobba i krävs det att man också jobbar med de mjuka värdena inom arbetsmiljö, såsom hälsa, välmående och psykosocial arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida att "arbeten på en byggarbetsplats innebär precis som alla andra arbeten att det kan finnas olika psykosociala risker. Det kan vara stress, ensam­arbete, språk­svårigheter..."som ligger till grund för dessa risker. Att den psykosociala arbetsmiljön utgör en risk för säkerheten är ett känt faktum men som sällan kommer på tal. Hur vi mår, om vi trivs på vårt arbete och med våra kollegor, hur vi klarar av att hantera balansen mellan arbete och privatliv är viktiga komponenter för en trygg arbetsmiljö.

Hur knäcker vi nöten?

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, regelbundna fokusveckor samt betona vikten av säkerhet och god arbetsmiljö kommer vi en bra bit på vägen. Fokusveckan hos oss på Skandinaviska Byggelement genomfördes i år med dialogsamtal ute på arbetsplatserna. Samtal i grupp mellan chefer och medarbetare hölls med målet att tillsammans diskutera hur vi kan bli bättre på att arbeta för en säkrare och tryggare arbetsplats.

En gemensam nämnare för många av våra medarbetare, är hur viktigt det är med den dagliga kommunikationen. Samtalet över arbetsbänken kollegor emellan är ytterst viktigt för att minska på de riskfaktorer som finns. Inte bara inom psykosocial arbetsmiljö men även för säkerheten inom den fysiska arbetsmiljön. Genom att prata med varandra, lär vi oss att förstå hur vi tillsammans kan knäcka nöten. Med fokus på de mjuka värdena lika väl som de hårda inom säkerhet och arbetsmiljö skapas en gemenskap, trygghet och tillit. För den bästa arbetsmiljön och den säkraste arbetsplatsen behövs ett samspel mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Tillsammans är vi starkare!

Trygg arbetsmiljö

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.