Tobias Rönje ny VD på Byggelement

Tobias Rönje är ny VD på Byggelement från den 1 maj. Han tar över ansvaret när Peabbolaget är inne i ett expansivt skede då tillverkningen av byggelement automatiseras och cementbehovet ska halveras. – Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vår stabila organisation och leverera på den offensiva plan vi satt för verksamheten, säger Tobias Rönje. Det är viktigt att våra satsningar håller tempo då vi har stora ambitioner när det gäller hållbarhet och en hög grad av automation.

Tobias Rönje har tidigare varit försäljningschef och vice VD på Byggelement. Han har lång erfarenhet av branschen, bland annat från Finja Betong. Nu tar han över den ledande posten sedan Carl Rülcker klivit upp som ansvarig för Peab Byggsystem som nyligen utökat bolagsgruppen med fler varumärken för ett vässat och sammanhållet utbud till byggarbetsplatserna.

– Tobias har den kompetens och besitter det ledarskap som behövs för att utveckla och ta Byggelement till nästa nivå, säger Carl Rülcker. Vi möter en utmanande tid i delar av byggbranschen och då behövs en kombination av handlingskraft och förmåga att sätta kunderbjudandet i fokus. Denna förmåga besitter Tobias vilket gör honom till rätt person att ta sig an uppdraget.

Sedan tidigare har Byggelement säkerställt ett försprång inom klimatförbättrad produktion genom att med ny teknik producera betongelement med halverad mängd cement. Det görs genom att anläggningarna i Ucklum utanför Stenungsund och i Hallstahammar byggs ut för ett tekniksprång till en tillverkningsprocess med hög grad av robotteknik. Satsningen från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten fördubblas vad gäller tillverkning av väggar och bjälklag. Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024.

Att kontinuerligt förbättra och utveckla produkterna med avseende på hållbarhet och klimatavtryck ligger i linje med det övergripande målet att företaget ska vara klimatneutralt till år 2045. En annan viktig ambition är att bibehålla den höga kvaliteten och leverera kostnadseffektiva logistiklösningar som ökar kundvärdet.

Här kommer Tobias Rönje att bygga vidare på sin erfarenhet från säljsidan och lägga kraft på att följa affärerna från tidigt skede till slutlevererat projekt:

– Vi ska fortsätta utveckla Byggelement och vårt erbjudande och kommer att kunna erbjuda ett halverat klimatavtryck till ett konkurrenskraftigt pris. På så sätt kan vi också nå vårt mål att ytterligare förbättra kundnöjdheten.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.