Stororder till Byggelement när Västerås får sex nya hyreshus

Byggelement blir materialleverantör när Peab bygger sex hyreshus med 183 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås. Ordervärdet är 21 miljoner kronor.

Projektet på Öster Mälarstrand är ett samarbete med Peab som bygger de sex–tio våningar höga husen i kvarteret Förseglet på uppdrag av Bostads AB Mimer.
– Projektet innehåller även ett stort parkeringsgarage och det kommer att gå åt nästan 11 000 kvadratmeter håldäck, säger Mattias Lundkvist som är projektledare på Byggelement.

Mattias Lundkvist, Byggelement

Mattias Lundkvist, projekledare Byggelement.

Utöver håldäcken levererar Byggelement cirka 12 000 kvadratmeter skalvägg samt 14 700 kvadratmeter plattbärlag. Bostadshusen är certifierade enligt miljöklass silver, vilket innebär att myndighetskraven rörande energi, innemiljö och kemiska ämnen överträffas.
– Byggelement ligger långt framme när det gäller miljöarbetet och våra produkter klarar den här miljöcertifiering utan problem, säger Mattias Lundkvist.

Byggelement börjar sin leverans i december 2021.
– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med Peab både i Västerås och i resten av Sverige och ser fram emot att sätta i gång, säger Mattias Lundkvist.

– Vi ser fram emot en spännande fortsättning i detta bostadsprojekt åt Bostad Mimer AB och är glada att få genomföra det tillsammans Byggelement. Projektet inrymmer en omfattande prefabstomme med bland annat ett gediget garage i två våningar och det är en stor trygghet att ha Byggelement som samarbetspartner, säger John Eriksson som är projektchef på Peab.

Kvarteret Förseglet omfattar totalt fem hektar byggbar mark med bostadsrätter, hyresrätter samt lokaler och beräknas att vara färdigbyggt i slutet av 2024.