Reflektionsdagen 2016 - Arbetsmiljö och säkerhet

Den 28 april är internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet. Vi på Skandinaviska Byggelement uppmärksammar denna dag ute på våra arbetsplatser. Tillsammans reflekterar och fokuserar vi på arbetet kring arbetsmiljö.

Reflektionsdagen är en koncerngemensam aktivitet inom Peab där alla produktionsarbetsplatser stannar upp för att gemensamt samtala och reflektera kring arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsmiljön är ett viktigt fokusområde för oss. Vi har idag ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete men det finns mycket mer vi kan göra.

På förmiddagen samtalas och diskuteras det hur vi, som enskild individ och som en del i ett arbetslag, kan bidra till en bättre arbetsplats. Vad kan vi göra bättre, vad kan vi förändra och vad fungerar bra som vi kan göra mer av? Detta är frågeställningar som är viktiga att reflektera kring.
Vi har som arbetsmiljömål att halvera antalet arbetsplatsolyckor. Tillsammans arbetar vi för en säkrare arbetsplats.