Praktikant på konstruktion!

Under våren 2016 kommer nyanlända Adel vara praktikant på vår konstruktionsavdelning. Praktikplatsen är via ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen.

I december signerades en nationell avsiktsförklaring mellan Peab och Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända, under tre år, i anställning, praktik eller yrkeskompetensbedömning, den s.k. 100-klubben.

Skandinaviska Byggelement, som är ett bolag i Peab-koncernen, har nu tagit emot sin första medarbetare som praktikant i denna samverkan. Från och med den 1 februari börjar Adel Obeid som praktikant på vår konstruktionsavdelning, med placering i Katrineholm. Praktikperioden kommer att vara till 30 april med möjlighet till förlängning.

Adel kommer från Syrien och har varit i Sverige i 1½ år. Hon har i sitt hemland jobbat med konstruktion och kommer att kunna bidra med ny erfarenhet till vår konstruktionsavdelning.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen.
Peab och Arbetsförmedlingen har tillsammans ingått en nationell avsiktsförklaring om samverkan som ska syfta till att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända personer. Detta ger en möjlighet för Peab med alla sina underbolag att hitta nya rekryteringsvägar och samtidigt möta ny kompetens och potentiella medarbetare. Det är samtidigt ett enkelt och naturligt bidrag till integration och mångfald. Samtidigt underlättar det för utrikesfödda med utländsk utbildning att få arbete i linje med sin kompetens och utbildning. Avsiktsförklaringen har ambitionen att under tre år ta emot minst 100 nyanlända i anställning, praktik eller yrkeskompetensbedömning.