Peab Byggsystem slår ihop varumärken

Peab Byggsystem är en del av Peabkoncernen och en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomentreprenader i betong. Torsdag 11 mars genomför Peab Byggsystem en omorganisation där de tre varumärkena Smidmek, Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong slås ihop till två bolag, Smidmek och Byggelement. Verksamheten i de två bolagen delas upp i två tydliga affärer – stomentreprenader och materialleveranser av prefab.

– Syftet med förändringarna är att skapa ett samlat erbjudande till kunderna så att de lättare kan beställa produkter och entreprenader från oss. Med denna renodlade och tydligare struktur blir det lättare att förstå var i vår organisation de ska vända sig, säger Carl Rülcker VD för Peab Byggsystem.

Smidmek uppför prefabricerade stommar i stål och betong. I samband med detta utför man även kompletteringssmide och plåtarbeten. Byggelement erbjuder ett komplett sortiment av prefabricerade betongelement som exempelvis fasader, innerväggar, trappor, skalväggar, plattbärlag, håldäck och balkonger.

–Jag ser en fortsatt hög efterfrågan generellt. Just nu är våra orderböcker tecknade till motsvarande en årsproduktion. Inte minst ser vi ett stort intresse för våra produkter ECO-stomme och ECO-prefab som under början av 2021 har lanserats fullt ut, säger Carl Rülcker.

De nya produkterna innehåller betong där slagg från ståltillverkning delvis ersatt cement som bindmedel vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan.

–Tillsammans med vår satsning på att transportera byggelement på järnväg får vi därigenom ett branschledande prefabkoncept vad gäller klimatbesparingar, avslutar Carl Rülcker.

Inga personalnedskärningar planeras med anledning av omorganisationen. Tvärtom pågår det rekrytering av personal för att möta ökad efterfrågan.