Ny lyftmarkering på plattbärlag

Skandinaviska Byggelement inför nya lyftmarkeringar på plattbärlagen.

Lyftpunkter på plattbärlagen markeras numera med gula stripes - se bilden.

Tidigare markerade vi lyftpunkterna med röd sprayfärg.

Som ett led i den arbetsmiljösatsning vi gör under detta året tar vi nu bort dessa sprayburkar och minskar därmed farliga ämnen i fabriken samt förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Element med max 1,6 tons vikt lyfts normalt med fyra säkerhetskrokar. Tyngre element lyfts med fyra bandstroppar med åtta säkerhetskrokar. Lyftkrokar fästes i armeringsstegens knutpunkter. Samtliga lyftkrokar ska användas och fästas i markerade armeringsstegar.