Jätteinvestering i logistik ska rusta Byggelement för ökad orderingång

Byggelement gör sin hittills största investering i logistik och dubblar lastbilsflottan för effektiva och säkra transporter. Totalt satsas omkring 30 miljoner kronor på ekipage och utrusning vid anläggningarna i Hallstahammar och i Ucklum utanför Stenungsund. Samtidigt stärks båda fabrikerna med nyckelpersoner inom logistik. – Vi rustar helt enkelt för den ökande efterfrågan på våra produkter, säger Kristoffer Lindholm, logistikchef på Byggelement. Smidiga och tidseffektiva transporter ger stora och viktiga kostnadsfördelar för våra kunder.

Logistiksatsningen omfattar både nya lastbilar, bygeltrailers och simaliftar – och ett avtal med transportföretaget C4 Transport för ytterligare resurser.

Byggelement är inne i ett expansivt skede då tillverkningen av prefabprodukter automatiseras och cementbehovet ska halveras. Anläggningarna i Ucklum utanför Stenungsund och i Hallstahammar byggs ut för ett tekniksprång till en tillverkningsprocess med hög grad av robotteknik. Satsningen innebär att fabrikerna på båda orterna blir kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden.

Investeringen i logistik sker i två etapper med leveranser av lastbilar först till sommaren och sedan under senhösten 2023. Den nya lastbilsflottan är anpassad för att lasta på tåg och kommer framför allt att transportera inner- och ytterväggar. Lastbilarna är självlastande och självlossande vilket skapar ett oberoende av andra lyftredskap vid både järnvägen och på byggarbetsplatsen.

– Det ökar också säkerheten då all hantering av elementen kan ske från marknivå, säger Kristoffer Lindholm.

Byggelements uppskattade logistiklösning garanterar ett effektivt arbetsflöde som också ökar leveransprecisionen. Logistiklösningen går bland annat ut på att lastbärarna lossas automatiskt från lastbilarna på byggarbetsplatsen och placeras på avsedd yta under byggkranen. Lyft och placering av element sker sedan från lastbärare till stommen. Det betyder ökad flexibilitet i montaget och betydligt mindre oro vad gäller väder eller andra eventuella oförsedda förseningar. Traditionellt lastas annars elementen av ett och ett från lastbilen och behöver då monteras direkt.

– Det här gör att montage kan ske vartefter och i lämpligt tempo utan låsning till bilarnas lossningstider, säger Kristoffer Lindholm. Som leverantör strävar vi efter ett optimalt flöde i alla led.

 

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.