Internationella dagen för Säkerhet och Hälsa uppmärksammas

Den internationella dagen för Säkerhet och Hälsa på arbetsplatsen hålls årligen den 28 april. Säkerhet och arbetsmiljö är ett stort fokusområde för våra bolag. Utveckling och förbättringar kring arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor finns med i det dagliga arbetet året om. Denna dag tar vi tillfälle i akt att uppmärksamma detta arbete lite extra.

Kl. 10.00 träffades medarbetare på Skandinaviska Byggelement för att tillsammans diskutera säkerhet och arbetsmiljö. I Katrineholmfabrikens matsal samlades personal från både produktion och projektavdelningen för gemensamma gruppdiskussioner. Med grundtanken att skapa en säkrare arbetsplats, diskuterades det vad varje enskild medarbetare kan gör mer, börja göra och sluta göra. Viktiga synpunkter som togs upp var att vi tillsammans ska tänka mer och vara uppmärksamma på eventuella risker och förbättringsområden.

Även i fabriken i Bjästa och Hallsberg samlades produktionspersonalen i samband med förmiddagskaffet för liknande diskussioner. I Bjästa pratades det bland annat kring hur vi ska arbeta säkert i närheten av maskiner i fabriken. Det blev en aktiv diskussion med många bra synpunkter och idéer.