God samverkan bakom Stenungsunds nya landmärke

Skandinaviska Byggelement levererar, tillsammans med Lättklinkerbetong, stommen till Peabs nya bostadsprojekt Nyborgshöjd i centrala Stenungsund. Vi har tagit pulsen på Mattias Sandberg, Entreprenadingenjör på projektet, om vad han tycker om att arbeta med prefab.

Vi har lyckats bra med att få med alla på tåget säger Mattias stolt. Mattias Sandberg som är entreprenadingenjör på Peab befinner sig just nu på projektet Nyborgshöjd i centrala Stenungsund. Han förklarar att det inte alltid är en självklarhet att alla på en byggarbetsplats har erfarenhet av att arbeta med prefabstommar. Genom god kommunikation mellan samtliga parter har arbetet med stommen rullat på bra.

Sju våningar högt blir Stenungssunds nya bostadsprojekt med totalt 77 lägenheter i storlekar från två till fem rum och kök. Stommarna till de tre huskropparna är i det närmaste färdigmonterade och det är dags att påbörja det invändiga arbetet. De semiprefabricerade stommarna består av skalvägg, plattbärlag och balkong som levererats av Skandinaviska Byggelement. Dessa har kompletterats med ytterväggselement av typen LK Putsvägg som levererats och monterats av Lättklinkerbetong. 

Likheter mellan prefabelement underlättar i projektet

De 21 våningsplanen i projektet är alla likadana vad gäller stommens utförande berättar Mattias. Varje projekt har unika stommar. Tack vare produkternas likheter och identiska våningsplan i projektet Nyborgshöjd, lärde montagegänget sig snabbt och efter 3-4 våningar satt allt som en smäck. Med en väl genomförd projektering som grund löper produktions- och montagearbetet på, utan att oförutsedda och tidskrävande moment uppstår, då man vet vad som komma skall. Prefab som stomval innebär en tidseffektiv arbetsgång då stor del av de arbetade timmarna förläggs i fabrikerna vid tillverkningsskedet, istället för på byggarbetsplatsen. Med en stomme i prefab kan man säkerställa kvalitén och byggtider. Prefab är både rent och enkelt att arbeta med säger Mattias.

När alla ser till projektets bästa

Nyborgshöjd är ett samverkansprojekt mellan ett flertal Peabbolag, allt från byggherren själva till oss som stomleverantör, montörer och maskin- och kranuthyrare med flera. Mattias berättar att samverkan mellan bolagen upplevs mycket positiv på byggarbetsplatsen. Alla inblandade parter har haft projektets bästa i sitt intresse och tillsammans arbetat lösningsorienterat. Vi har en bra dialog mellan varandra vilket bidrar till att skapa ett arbetsklimat vi trivs i.

För varje byggprojekt, litet som stort, finns det utmaningar att möta. En av utmaningarna i samband med montaget för Nyborgshöjd, berättar Mattias, har varit vädret. De tre huskropparna, som i sig har en betydande höjd, byggs på en kulle i en kustnära stad. Vinden är ett faktum på västkusten och det är alltid en utmaning att utföra ett säkert montagearbete i blåsigt väder. Vi har haft både tur och en god dialog med montörer och övriga UE när vi väl måste planera om våra lyft säger Mattias som nu slutför sitt första kompletta stommontage i prefab.

Läs mer om projektet

Brf Nyborgshöjd, Stenungsund

Till Peab levererar vi stommen till tre punkthus i Stenungsund.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.