Det står säkerhetskultur på schemat

Vi har nyss haft vår årliga vecka där vi har extra fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Under veckan möts chefer, medarbetare och underentreprenörer, i dialoger på våra arbetsplatser, om hur vår säkerhetskultur är idag och hur vi kan förbättra den och göra den till en del av det dagliga säkerhetsarbetet.

— Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor eller att människor på våra arbetsplatser blir sjuka av jobbet, och därför ska vi ha fortsatt största fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Arbetsmiljö och hälsa är ett av de absolut viktigaste områden vi har i Peab, alla dagar hela året säger Jesper Göransson, koncernchef Peab.

— I den bästa säkerhetskulturen gör du och jag tillsammans vår arbetsplats säker och inkluderande. Därför involverar vi våra medarbetare i arbetet med tryggare och hälsosammare arbetsplatser. Vi arbetar ständigt med beteenden och attityder för att man ska se risker i ett tidigt skede. Riskobservationer bidrar till att förebygga och förhindra skador och ohälsa. Det gäller att alltid tänka säkerhet först, att bry sig om varandra och att inte vara rädd för att säga ifrån. Grunden till detta är ordning och reda och god framförhållning.
Detta säger Peabs Arbetsmiljöchef Urban Alm.

Några citat från våra egna dialogmöten under veckan:
”Det är viktigt att se till att hålla ordning och reda och att hela tiden jobba med ett säkerhetstänk.”
"Vi är bra på att åtgärda brister snabbt, men behöver bli bättre på att rapportera riskobservationer.”
"Det är viktigt att våga säga ifrån och aldrig gå förbi när man ser något riskfyllt.”

Nu fortsätter vi ha fokus och jobba vidare med de punkter som kom fram under veckan.
En god arbetsmiljö och trivsel är det viktigaste vi har.

Skandinaviska Byggelement är en del av Peab.