Byggelements första storleverans av ECO-Prefab

Att minska cementanvändningen och utsläppen är avgörande för att byggindustrin ska nå sina hållbarhetsmål. Som ett led i detta kommer Peab att använda Byggelements nya koncept ECO-Prefab vid bygget av Brf Mälarparken.

I början av året introducerade Byggelement det klimatförbättrande konceptet ECO-Prefab. När Peab Bostad nu bygger Brf Mälarparken i Södertälje består för första gången samtliga plattbärlag, skalväggar och putsbärarväggar av betong med en lägre andel cement.

– Vi minskar klimatavtrycket genom att blanda in en högre andel slagg som bindemedel i betongen. Slaggen är en restprodukt från ståltillverkning och dessutom består armeringen i ECO-Prefab av återvunnet stål. Genom att även använda grön el i fabrikerna och transportera putsbärarväggarna på järnväg så minskar vi koldioxidavtrycket, säger Tobias Rönje som är försäljningschef på Byggelement.

På Peab bostad märker man tydligt av ett ökat miljömedvetande i byggbranschen.
– När vi till exempel deltar i markanvisningstävlingar så är det väldigt viktigt att kunna visa upp konkreta åtgärder. Att Peab utvecklat ECO-Prefab genom dotterbolaget Byggelement är en stor konkurrensfördel, säger Daniel Detterfelt, regionchef Peab bostadsutveckling.

Brf Mälarparken kommer vid slutförandet att bestå av 63 bostäder. Arbetet med källaren har kommit igång och stommen levereras en bit in i juni.
– Det finns inga bra argument för att inte använda ECO-Prefab. Priset är konkurrenskraftigt och kvaliteten hög. Det sätter press på andra aktörer att också ta större miljöhänsyn, säger Daniel Detterfelt.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Rönje, försäljningschef, Byggelement: 072–533 60 89

Se vår film om ECO-Prefab här!