Byggelement storsatsar för klimatet – nyanställer 15 personer i Ucklum

Byggelement är inne i en expansiv fas. Nu nyanställs 15 personer vid anläggningen i Ucklum utanför Stenungsund för att säkerställa övergången till att framställa ECO-Prefab i samtliga produktionshallar. – Vi vill bidra till en bättre miljö och behöver bli fler för att ta nästa kliv mot en hållbar klimatomställning, säger Krister Olausson, platschef i Ucklum.

Sedan två veckor tillbaka är en ny silo för slagg på plats vid fabriken i Ucklum. Silon möjliggör att ECO-Prefab kan gjutas i fabrikens samtliga tre produktionshallar. Genom att blanda in en högre andel slagg som bindemedel i betongen minskar Byggelement klimatavtrycket.

Krister Olausson, platschef Ucklum.

Krister Olausson, Platschef Ucklum.

– Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 35 procent. Dessutom minskar andelen cement i betongen, vilket kan bidra till att stärka hållbarheten, säger Krister Olausson.

Byggelement är Ucklums största arbetsgivare sett till antal arbetstillfällen och genom satsningen ökar personalstyrkan nu till 130 personer.

– Vi märker att det finns en efterfrågan på våra produkter, och det är glädjande att fler ser värdet av ECO-Prefab, säger Krister Olausson.

Fakta om Byggsystem:

I mars i år genomförde Peab Byggsystem en omorganisation där de tre varumärkena Smidmek, Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong slogs ihop till två företag, Smidmek och Byggelement. I juni kompletterades bolagsgruppen med ett eget konstruktionsbolag, K-System.

ECO-Prefab: Vid framställning av betongen till ECO-Prefab används masungsslagg i större utsträckning som bindemedel. Slaggen är en restprodukt från ståltillverkningen. Armeringen tillverkas av återvunnet stål och i produktionen använder Byggelement grön el. ECO-Prefab möjliggör att koldioxidutsläppen minskar med upp till 35 procent.