Byggelement expanderar utbudet – skalvägg i ECO 60 på marknaden

Byggelement fortsätter att expandera utbudet av klimatförbättrade prefabricerade element. Nu tillkommer en skalvägg i ECO 60 som ytterligare minskar utsläppen av koldioxid.

– Kundernas efterfrågan på hållbara produkter ökar hela tiden, säger Fredrik Johansson, teknisk chef på Byggelement. Det är helt nödvändigt att vi håller högt tempo i vår gröna utveckling.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 55 procent.

Den nya skalväggen tillverkas i Katrineholm där fabriken anpassats för den komplexa produktionen.

En skalvägg består av två färdigarmerade betongskivor, sammanbundna med ingjutna armeringsstegar. Väggarna monteras innan de gjuts på plats.

– Den här konstruktionen ger en riktigt tät stomme, säger Fredrik Johansson. Det innebär att man kan minska spridning av luft, ljud och lukt mellan lägenheter. Väljer man dessutom färskbetong med högre andel alternativa bindemedel kan man få ner stommens klimatavtryck rejält.

Ytterligare en fördel handlar om färre antal transporter till byggarbetsplatsen där man också kan spara på kranarnas kapacitet. En tät stomme kan också ha en positiv påverkan på energiåtgången.

Skalväggar är en av Byggelements mest efterfrågade produkter och används som bärande väggar i främst bostadshus. Anläggningen i Katrineholm har tidigare växlat upp produktionen genom en investering i nya formbord för gjutning av ECO-Prefab. Bakgrunden är att härdtiden förlängs när cement ersätts med alternativa bindemedel. Med fler formbord kan elementen härda längre och förse en växande marknad med hållbar betongprefab. Årligen produceras 140 000 kvadratmeter skalvägg.

Nu ökar också kraven på lägre klimatutsläpp från myndighetshåll. Nya gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan är på gång redan 2025.

– Det känns bra att vi redan är branschledande och långt fram i utvecklingen av klimatförbättrade element, säger Fredrik Johansson. Det här är något som alla producenter kommer att behöva anpassa sig till.

Nu pågår arbetet med att ta fram en EPD för den nya produkten. EPD står för Environmental product declaration och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under en livscykel.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.