Byggelement anställer KMA-samordnare

Byggelement förstärker organisationen med en KMA-samordnare. Helena Svernling tillträder under mars och kommer bland annat att ta ett helhetsgrepp om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Helena Svernling har de senaste åren haft rollen som processledare och arbetsmiljöingenjör inom företagshälsovården. Som KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) på Byggelement kommer hon att få en central roll i företagets förbättringsarbete.
– Arbetsmiljö och kvalitet är intimt förknippade med varandra. Nöjda medarbetare är friskare och personalomsättningen minskar. Det ger goda förutsättningar för att leverera kvalitet, vilket i förlängningen leder till fler affärer, säger Helena Svernling.

Från företagshälsovården har Helena Svernling stor erfarenhet av att bistå och serva flera typer av verksamheter. Det har gett henne stor inblick i olika sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Nu ser hon framemot att få rikta all sin energi på en specifik bransch.

– På Byggelement kommer det att ges möjlighet till uppföljning på ett sätt som jag saknat tidigare, säger hon.

Helena Svernling har fått sin utbildning på KTH (Kungliga tekniska högskolan) där hon läste programmet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling. Hon har även en bakgrund inom biokemi.

Jörgen Danielsson är KMA-chef på Byggelement och mycket nöjd med rekryteringen.

–Byggelement strävar alltid efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare där alla ska vara trygga och må bra på jobbet, samt en pålitlig samarbetspartner till våra kunder. 

Därför känns det tryggt att kunna förstärka KMA-avdelningen med Helena som är en erfaren och mycket kunnig samordnare inom dessa områden, säger han.

Helena Svernling blir anställd i Byggelement men kommer även jobba med frågor inom arbetsmiljö för Smidmek och K-System.