Arbetsmiljöfokus på Skandinaviska Byggsystem

Varje år fokuserar vi, under en vecka i september, lite extra på arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Vårt mål är att bli den bästa arbetsplatsen.

Detta är en viktig vecka för oss även om vi vill att vår personal ska vara medvetna varje dag och varje stund om de risker som finns och fatta rätt beslut samt hålla ordning och reda.

Chefer och medarbetare från Skandinaviska Byggelement, träffades under förra veckan fysiskt ute på arbetsplatserna och diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att minska och förebygga arbetsplatsolyckor.

Vi uppmärksammade bland annat vilka tunga och onaturliga lyft man gör i fabriken och på vilket sätt man kan minimera dessa. Det diskuterades om olika arbetsställningar och verktyg som behövs för att minimera t.ex. ljud och buller eller alltför monotont arbete.

Beroende på arbetsplats och tjänst, finns det olika typer av arbetsmiljöutmaningar. Fokusveckan hjälper till att belysa dessa. Det är viktiga frågor som diskuteras och som vi kan jobba vidare på.
Tillsammans blir vi den bästa arbetsplatsen.