”Alla kan påverka säkerheten på våra olika arbetsplatser!”

Den här veckan arrangeras ”Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen”, ett initiativ från FN. Inom Peabkoncernen, där utvecklingen av en god säkerhetskultur är högsta prioritet, uppmärksammas dagen onsdagen den 26 april. Vi gör ett nedslag hos Helena Svernling, KAM-samordnare för Byggelement, Smidmek och K-System, för att höra hur säkerheten prioriteras hos oss på Byggelement.

Hallå där, årets tema för Säkerhetsdagen är ”tänk efter före, hur väl förberedd är du inför din arbetsdag?” Hur kommer det temat att märkas hos oss under den här dagen?

– Vi samlar personalen på olika platser i vår verksamhet för dialog och diskussion. Jag kommer tillexempel att vara på plats i vår fabrik i Bjästa strax söder om Örnsköldsvik den här dagen. Där tänker jag och platschefen Ulrik Vestin träffa personalen för ett morgonmöte. Personalen kommer då att få reflektera och samtala i grupper kring frågeställningarna:

  • Är du förberedd inför dagens arbete?
  • Vet du hur du ska utföra ditt arbete på ett hälsosamt och säkert sätt?
  • Har du koll på de risker du möter idag?

– Vi diskuterar vad grupperna kommit fram till och dokumenterar allt. Sedan skapar vi en handlingsplan med aktiviteter som verksamheten kan arbeta med för att arbetsmiljön ska bli ännu bättre. Det är viktigt med samverkan med våra skyddsombud och med personalen i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att utveckla en säkerhetskultur som vi kan vara stolta över. På så sätt kan vi till exempel göra bättre kartläggningar av risker och identifiera rätt åtgärder, och så skapar vi så klart ett engagemang!

Varför är det så viktigt med en särskild säkerhetsdag? Har vi inte koll på allt det här redan?

FN har utsett 28 april till ”Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen” och i samband med att den infaller genomför Peabkoncernen varje år en Säkerhetsdag för att belysa de här frågorna extra. Ur ett internationellt perspektiv har vi kommit otroligt långt i vårt säkerhetsarbete, men även här kan vi bli ännu bättre. Dagen är ett bra tillfälle att påminna personalen i våra verksamheter om att alla kan påverka såväl sin egen som andras säkerhet och välmående.

Vilka är de prioriterade säkerhetsfrågorna inom prefabproduktion och montage?

– Jag skulle säga att ordning och reda är A och O i vår verksamhet. Sedan har vi stort fokus på att arbeta säkert med lyft, lastning och lossning. Maskinsäkerhet är ytterligare ett väldigt viktigt område.

Sedan du började på Byggelement – vad ser du för säkerhetsmässiga förbättringar?

– Samtliga verksamheter har börjat arbeta mer strukturerat med sitt arbetsmiljöarbete och framför allt med sina riskobservationer, tillbud och olyckor. Alla händelser som rapporteras in utreds och diskuteras tillsammans med personalen. På så att kan vi hjälpas åt att arbeta bort risker innan någonting händer och förebygga att tillbud och olyckor sker igen. När den som rapporterat in en observation eller händelse får återkoppling och ser att det genomförs åtgärder, ökar motovationen att rapportera in ytterligare observationer.

Hur jobbar du vidare framöver med säkerhetsfrågorna? Några nya satsningar på gång?

– Jag kommer att fortsätta att trycka på att systematik och samverkan är nyckeln till framgång och att följa upp att verksamheterna fortsätter med de aktiviteter som vi startade under förra året.
2023 arbetar vi med stort fokus på maskinsäkerhet. Målsättningen är att maskinerna som vi har i våra verksamheter ska vara riskbedömda, väl underhållna och servade. Det ska även finnas tydliga arbetsinstruktioner. Den personal som arbetar med och använder maskinerna ska känna sig trygga med hur de ska användas och ska ha fått en bra utbildning och introduktion.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.